კონტაქტი

ილია ჭავჭავაძის გამზირი 49ბ
0162, თბილისი, საქართველო

ტელ: 032 2 2292875

ელ-ფოსტა: info@fencing.ge