მსაჯები

ხათუნა ჭუმბურიძე

ასაკი - 08.07.1981

იარაღი - რაპირა

ირინა ფეიქრისშვილი

ასაკი - 01.05.1970

იარაღი - დაშნა

ზაზა მჭედლიძე

ასაკი -

იარაღი - ხმალი

ლაშა ლოლუა

ასაკი - 22.06.1997

იარაღი - ხმალი