ნაკრები

სანდრო ბაზაძე

ასაკი - 29.07.1993

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

თეოდორა კახიანი

ასაკი - 14.10.1993

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ლუკა ღაღანიძე

ასაკი - 10.11.1996

მწვრთნელი - ირაკლი ღაღანიძე

იარაღი - რაპირა

მაია გუჩმაზოვა

ასაკი - 27.10.1991

მწვრთნელი - სერგო ხატიაშვილი

იარაღი - დაშნა

ანა აფრასიძე

ასაკი - 11.04.1999

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ვაჟა რეჭია

ასაკი - 30.03.1999

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ბექა ბაზაძე

ასაკი - 29.07.1989

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ლიკა ჯიჯეიშვილი

ასაკი - 30.09.1999

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ნიკა შენგელია

ასაკი - 27.04.1999

მწვრთნელი - ქეთევან ერემეიშვილი

იარაღი - ხმალი

მიხეილ მარდალეიშვილი

ასაკი - 07.06.1994

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

საბა სულამანიძე

ასაკი - 02.02.1996

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - ხმალი

ლაშა გალუაშვილი

ასაკი - 15.01.1998

მწვრთნელი - ირაკლი ღაღანიძე

იარაღი - რაპირა

მარია ზაკრიჩენკო

ასაკი - 11.04.1996

მწვრთნელი - სერგო ხატიაშვილი

იარაღი - დაშნა

Тамар Чарквиани

ასაკი - 14.05.2002

მწვრთნელი - მერაბ ბაზაძე

იარაღი - Sabre